De Toekomst

In het stedenbouwkundig plan wordt de authenticiteit, het karakter en geschiedenis van de GalvanitasFabriek behouden. Oorspronkelijke ruimtes, details, materialen, bestrating en groen zal worden gerespecteerd en daar waar nodig versterkt. De hallen worden gehandhaafd en gerenoveerd ten behoeve van de leisure, de entrees van de complexen, bergingen en parkeerplaatsen.

Er komen twee verkeersontsluitingen, een op de Eikdijk en een op de Wilhelminakanaal Zuid. Aan de zijde van het kanaal komt een parkachtige inrichting. Er wordt aandacht besteed aan een goede bereikbaarheid van de bus routes (HOV) aan de Burgemeester Holtroplaan, via een aan te leggen sociaal veilig voetpad. Het tweezijdig fietspad dat stopt bij de Warandepoort, wordt doorgetrokken tot aan de ingang van de Galvanitasfabriek aan de Eikdijk.

De appartementengebouwen worden geprojecteerd bovenop de (hoeken) van de halcomplexen. De appartementen boven de bestaande hallen zijn bestemd als middeldurehuurwoningen, het kantoorgebouw wordt ook geschikt gemaakt voor woningen. Op voormalig terrein van de politie ten westen van de fabriek wordt een woongebouw gerealiseerd van ca. 40 koopappartementen. Er is zorgvuldig gezocht naar een samenhang in hoogtes op het terrein en de omgeving, langs het Wilhelminakanaal. Het hoogste gebouw op de Galvanitasfabriek wordt ca. 42 meter hoog en wordt daarmee even hoog als het geplande gebouw aan de Wilhelminakanaal-Noord nabij de Slotlaan. Zo ontstaat er een samenhang tussen de twee ontwikkelingen langs het Wilhelminakanaal.

Het gebied heeft een prachtige bomenstructuur die in combinatie met het water van het kanaal veel kwaliteit biedt. Er liggen mogelijkheden om het terrein van de Galvanitasfabriek aan de noordkant in te richten als park. Aan de westkant ligt een openbaar terrein van de gemeente dat in de toekomst als groen uitloopgebied voor de bewoners dienst kan doen. Er komen op het Galvanitasterrein parkeerplaatsen die zoveel als mogelijk met groen en bomen zullen worden ingericht.

Het woonprogramma

Met de herontwikkeling van de GalvanitasFabriek wordt ingespeeld op de grote woningbehoefte van middeldure huurwoningen en sociale huurwoningen. Dit is met name het segment van één- en tweepersoonshuishoudens met starters, doorstromers en ouderen. Dankzij de inbreng van het BPD Woningfonds kunnen er ca. 150 middeldure huurwoningen van gemiddeld ca. 70 m², ca. 20 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Via Schonck, Schul & Compangnie Nieuwbouwmakelaardij zullen er 40 koopappartementen verkocht gaan worden.

De appartementen worden verdeeld over vijf woongebouwen waardoor een groot deel van de appartementen een prachtig uitzicht op het Wilhelminakanaal hebben. Door het gedifferentieerde aanbod van woningen is het woningbouwprogramma afgestemd op een brede doelgroep en is wonen in de GalvanitasFabriek voor velen bereikbaar.

 

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op de Galvanitasfabriek?

Schrijft u zich dan hieronder in voor onze nieuwsbrief en ontvang belangrijk nieuws direct in uw mailbox.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2