Stedenbouwkundig plan

In het stedenbouwkundig plan wordt de authenticiteit, het karakter en geschiedenis van de Galvanitasfabriek behouden. Oorspronkelijke ruimtes, details, materialen, bestrating en groen zal worden gerespecteerd en daar waar nodig versterkt. De hallen worden gehandhaafd en gerenoveerd ten behoeve van de leisure, de entrees van de complexen, bergingen en parkeerplaatsen.

Er komen twee verkeersontsluitingen, een op de Eikdijk en een op de Wilhelminakanaal Zuid. Aan de zijde van het kanaal komt een parkachtige inrichting en een overloop naar het kanaal. Er wordt aandacht besteed aan een goede bereikbaarheid van de bus routes (HOV) aan de Burgemeester Holtroplaan, via een aan te leggen sociaal veilig voetpad. Het tweezijdig fietspad dat stopt bij de Warandepoort, wordt doorgetrokken tot aan de ingang van de Galvanitasfabriek aan de Eikdijk.

De appartementengebouwen worden geprojecteerd bovenop de (hoeken) van de halcomplexen. De appartementen boven de bestaande hallen zijn bestemd voor huurwoningen, het kantoorgebouw wordt geschikt gemaakt voor de sociale sector huurwoningen en wordt verhoogd met een etage. Op voormalig terrein van de politie ten westen van de fabriek wordt een woongebouw gerealiseerd van ca. 40 koopappartementen. Er is zorgvuldig gezocht naar een samenhang in hoogtes op het terrein en de omgeving, langs het Wilhelminakanaal. Het hoogste gebouw op de Galvanitasfabriek wordt ca. 42 meter hoog en wordt daarmee even hoog als het geplande gebouw aan de Wilhelminakanaal-Noord nabij de Slotlaan. Zo ontstaat er een samenhang tussen de twee ontwikkelingen langs het Wilhelminakanaal.

Het gebied heeft een prachtige bomenstructuur die in combinatie met het water van het kanaal veel kwaliteit biedt. Er liggen mogelijkheden om het terrein van de Galvanitasfabriek aan de noordkant in te richten als park. Aan de westkant ligt een openbaar terrein van de gemeente dat in de toekomst als groen uitloopgebied voor de bewoners dienst kan doen. Er komen op het Galvanitasterrein parkeerplaatsen die zoveel als mogelijk met groen en bomen zullen worden ingericht.

Mobiliteit

Het Galvanitasterrein is goed bereikbaar met de auto (afslag Oosterhout Zuid) en met de bus routes (HOV) aan de Burgemeester Holtroplaan. Via een aan te leggen sociaal veilig voetpad wordt er een verbinding gerealiseerd met de Galvanitasfabriek. Het tweezijdig fietspad dat nu stopt bij de Warandepoort, wordt doorgetrokken langs het Wilhelminakanaal Zuid tot aan de ingang van de Galvanitasfabriek aan de Eikdijk.

Het parkeren voor bezoekers wordt opgelost op de huidige verharding aan de zuidzijde en westzijde van het complex. Het parkeren voor de bewoners en werkenden vindt plaats in de achterzijde van de bestaande loodsen. In deze zone zijn tevens de ontsluitingen van de appartementen gesitueerd. Door het parkeren aan de randen van het plan te situeren, ontstaat er in de midden van het plan een autovrije promenade. De loodsen zijn georiënteerd op dit vriendelijke groene verblijfsgebied. De grote deuren en grote ramen zorgen voor de toegankelijkheid van de loodsen.

Klik hier voor meer informatie over de omgevingsdialoog 

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2